Istilah Sebelum Bermain Judi qqroyalbet88 Mesin Slot Terpercaya

เนื่องจากมันมีสิ่งมีชีวิตระดับเทพเจ้าที่ยังไม่ได้รับคำเชิญ ทุกคนจึงต้องรอเป็นเวลาสามวัน ก่อนที่การประลองจะเริ่มต้นขึ้น ในเวลาสามวันนั้นระดับเทพเจ้าที่ยังไ qqroyalbet88 or 188thai ม่ตอบรับคำเชิญจะได้มีเวลาไตร่ตรองว่าจะเข้าร่วมดีหรือไม่ หานเซิ่นอยากจะรู้ว่าราชาไป๋นั้นเข้าร่วมการประลองนี้ด้วยไหม แต่หลังที่กลับมา หานเซิ่นก็ยังไม่มีโอกาสได้พบกับราชาไป๋เลย หานเซิ่นมองไปที่บัญชีรายชื่อเทพเจ้าจีโนอยู่สักพัก แต่เขาก็ไม่เห็นชื่อของราชาไป๋ภายในนั้น ในตอนที่เป่าอิงมาสอนธรรมเนียมปฏิ qqroyalbet88 or 188thai บัติให้กับหานเซิ่น เธอถามเขาอย่างมีมารยาท “มิสเตอร์โฮลี่เบบี้ได้เข้าร่วมการประลองของบัญชีรายชื่อเทพเจ้าจีโนด้วยไหม?” ตั้งแต่เหตการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบจักรวาลล้าง เป่าอิงก็มีมารยาทกับหานเซิ่นยิ่งกว่าเดิม “ใครจะรู้? บางทีข้าอาจจะเข้าร่วม บางทีข้าอาจจะไม่” หานเซิ่นตอบอย่างกำกวม เขาจะเข้ qqroyalbet88 or 188thai…